.

 • Studie   + concept

 • Wij ontwikkelen voor u een gebouwconcept passend bij de opgave. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -          check huidig bestemmingsplan en mogelijke gebiedsvisie(s) van de
               gemeente;
 • -          bedenken concept passend bij de opgave;
 • -          vaststellen programma met opdrachtgever;
 • -          inschatting kansrijkheid in ruimtelijke/stedenbouwkundige zin.
               Maken 2D en 3D volumestudie;
 • -          inschatting BVO’s per functie/programma;
 • -          omzetten volume naar telmodel. GO’s bepalen a.d.h.v. een aantal
                schetsplattegronden;
 • -          aanleveren telmodel voor financiële analyse opdrachtgever (HBA).
190819_Render
Render Haarlemmerweg Amsterdam
test caption
191025_Render-2
Render Klaprozenweg Amsterdam
Klaprozenweg | Amsterdam

ANDERE PAKKETTEN