.

 • Quickscan

 • De quickscan is een grove scan van de mogelijkheden van een plot. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -          check huidig bestemmingsplan en mogelijke gebiedsvisie(s) van de
                gemeente;
 • -          inschatting kansrijkheid in ruimtelijke/stedenbouwkundige zin. Maken 2D   
                volumestudie;
 • -          vaststellen programma met opdrachtgever;
 • -          inschatting BVO’s per functie/programma;
 • -          omzetten volume naar telmodel. GO’s inschatten d.v.m. gekozen vormfactor   
                e.e.a. afhankelijk van gebouwtypologie;
 • -          aanleveren telmodel voor financiële analyse opdrachtgever (HBA).
Voorbeeld-Quickscan
Telmodel_Buro-Ruim
Telmodel_Buro-Ruim_excel

ANDERE PAKKETTEN